ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ…ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ! : ਹਾਵਰਡ ਫਾਸਟ

(ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਾਵਰਡ ਫਾਸਟ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ...
Social profiles